تماس با ما

شماره تماس

۰۴۴۳۴۲۴۰۱۲۳ ۰۹۱۴۲۹۹۵۲۱۴

آدرس

آذربایجان غربی-ماکو-شهرک ولیعصر-خیابان امامت-آذربایجان۳-سایار الکترونیک

ایمیل

info@sayarelec.com