درخواست تعمیر

نکات:

*لطفا جهت تفهیم ایرادات و اشکالات دستگاه حتما تصاویر کامل به همراه ویدیو ارسال شود.

*حجم هر فایل ویدیو باید ۱۰۰ مگابایت به پایین باشد

*لطفا تمامی موارد ذکر شده را بصورت دقیق و کامل درج بفرمایید

درخواست تعمیر