شرایط فروش همکاری

۱-فروش همکاری فقط به صورت تعداد میباشد و در صورت خرید تکی قیمت همکاری شامل نخواهد شد مگر اینکه از قبل با بخش فروش هماهنگ کرده باشند.

۲-قیمتها کاملا به تعداد خرید وابسته میباشد و در صورت انتخاب تعداد بالا قیمتها به صورت خودکار تغییر خواهند کرد.

۳-ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی در صورت نیاز به خرید عمده نیز میتوانند بعد از هماهنگی با بخش فروش، حساب کاربری همکاری را برای خود ایجاد کرده و با قیمت های عمده و همکاری خرید نمایند.

۴-تمامی شرایط ها و خدمات و گارانتی های فروش همکار با فروش مشتری یکسان میباشد.

۵-کد های تخفیف مناسبتی شامل قیمت های همکاری و عمده نمی باشند و فقط مختص فروش مشتری می باشند.

۶-به دلیل تعداد بالای سفارش همکاران و فروش غیر حضوری و حضوری ممکن است در موجودی برخی کالاها به تعداد

 درخواستی همکاران موجود نباشد که بخش فروش به محض مشاهده ی چنین موارد مراتبط را فورا به همکاران گرامی گزارش

نموده و مابه التفاوت واریزی به حساب همکار بازگشت داده خواهد شد.